Opphav Frase: Fransk

 • Noblesse oblige

  23. oktober 2020
  Noblesse oblige (bokstavelig talt «adelighet forplikter») er et fransk uttrykk som brukes på engelsk. Uttrykket innebærer at adelen strekker seg utover…
 • Force majeure

  11. mai 2016
  Force majeure (fransk for «større krefter») er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter…
 • Comme ci comme ça

  21. november 2015
  Så som så.
 • En garde

  28. april 2012
  En Garde er en fransk advarsel og et kommandoord brukt i fekting, og betyr «på vakt», «vær på vakt».