Stikkord: adekvat

  • Kritikk

    13. oktober 2011
    Kritikk kommer fra det greske krinein som betyr «å (be)dømme» eller «å kunne skjelne» (mellom sant og falsk, mellom det…