Stikkord: alternativer

  • Dikotomi

    13. oktober 2011
    En dikotomi (av gresk διχοτομία [dichotomia] = «todeling») er en tvegrening som består av to like store eller viktige grener.…