Stikkord: Amatør

  • Dilettant

    15. juni 2012
    Dilettant (fra latin delectare, «å glede, begeistre») er en negativ omtale av en person som utgir seg for å ha…