Stikkord: arbeidsmetode

  • Modus operandi

    27. september 2011
    Modus operandi (flertall modi operandi) er en latinsk frase, ca oversatt som "arbeidsmetode". Begrepet er brukt for å beskrive noens…