Stikkord: avtale

  • Ratifisering

    21. november 2011
    Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når…
  • Kapitulasjon

    27. september 2011
    Kapitulasjon (Latin capitulum, et lite hode - caput = «hode» - eller en divisjon; capitulare, å forholde seg til avtale)…