Stikkord: bærekraftig

  • Økologi

    9. november 2012
    Økologi (fra gresk oikos [οίκος], «hushold» og logos [λόγος], «læren om») er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget…