Stikkord: behandling

  • Nocebo

    7. oktober 2011
    Nocebo er latin for «jeg vil skade» og fikk sin medisinsk-psykologiske betydning av Walter Kennedy i 1961. Noceboeffekt betegner innen…
  • Patologi

    2. oktober 2011
    Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling)…