Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedord / behandling

Nocebo

Nocebo er latin for «jeg vil skade» og fikk sin medisinsk-psykologiske betydning av Walter Kennedy i 1961.

Noceboeffekt betegner innen medisin sykdomsfølelse frembrakt av en virkningsløs behandling på grunn av pasientens forventninger om å bli syk. De negative forventningene til behandlingen kan også føre til bivirkninger, manglende virkning eller følelse av sykdom. Nocebo er det omvendte av placeboeffekten: Mens troen på at du kan bli frisk føre til at du faktisk føler deg friskere (placebo), er nocebo at troen på at du blir syk gjør deg syk.

Patologi

Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling) og omhandler studiet av sykdommer. Faget er en form for vitenskap og en gren av medisinen som involverer vurdering av celle-, vevsprøver og organer tatt fra pasienter, som blir sendt inn til en medisinsk patologiavdeling for diagnostisering av pasientenes somatiske helseproblemer.

Patologi inngår som grunnleggende utdannelsesfag for helsepersonell og gir medisinen vitenskapelig forankring. Faget omhandler hvordan sykdommene oppstår, årsaker, sykdomsmekanismer, sykdomsutvikling og særlig hvordan strukturelle og funksjonelle forandringer blir i organer, vev og celler ved de forskjellige sykdommer.

Patologer er bl.a. eksperter i å tolke vev og cellemateriale fra pasienter og stiller og vurderer nærmest alle kreftdiagnoser.