Stikkord: bestemmer

  • Demokrati

    3. oktober 2011
    Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags…