Stikkord: etterord

  • Epilog

    11. november 2011
    Epilog, fra gresk epilogos, etterord, ettertale, er et stykke tekst helt til slutt i en hvilken som helst type tekst…