Stikkord: fartøy

  • Kajakk

    1. februar 2013
    Kajakk (fra grønlandsk, kal qajaq, «mannsbåt» eller «jegerbåt») er en liten, smal båt med dekk og spisse stevner som padles med…