Stikkord: firma

  • Fisjon (finans)

    23. januar 2013
    Fisjon (fra latin fissiō, «å kløyve», «å dele») betyr i økonomisk forstand å dele et selskap opp i to eller…
  • Fusjon (finans)

    21. januar 2013
    En fusjon (fra latin fusio, «å smelte») betyr i økonomisk forstand at to eller flere selskaper slår seg sammen til…