Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / følgelig

Ergo

Ergo (latin: derfor, altså, følgelig) brukes for å konkludere et argument. Ergo forbindes ofte med filosofen René Descartes utsagn: «Cogito ergo sum» som betyr «jeg tenker, derfor er jeg».