Stikkord: følgelig

  • Ergo

    22. november 2011
    Ergo (latin: derfor, altså, følgelig) brukes for å konkludere et argument. Ergo forbindes ofte med filosofen René Descartes utsagn: "Cogito ergo sum" som…