Stikkord: forord

  • Prolog

    12. november 2011
    Prolog (fra gresk: prologos, fortale) er et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon til et litterært verk (poesi,…