Stikkord: i virkeligheten

  • De facto

    27. september 2011
    De facto er et latinsk uttrykk som betyr «faktisk» eller «i virkeligheten». De facto er det motsatte av de jure…