Stikkord: juridisk

  • Bona fide

    27. september 2011
    Bona fide er et latinsk uttrykk som betyr «i god tro». I en juridisk kontekst kan bona fide bety at…
  • De facto

    27. september 2011
    De facto er et latinsk uttrykk som betyr «faktisk» eller «i virkeligheten». De facto er det motsatte av de jure…