Stikkord: klesdrakt

  • Kimono

    5. april 2013
    Kimono (fra japansk kiru, ta på seg + mono, objekt, dvs. klær) er den tradisjonelle japanske nasjonale drakten. Opprinnelig ble…