Stikkord: kommunikasjon

  • Incommunicado

    12. mai 2012
    Incommunicado (Fra spansk «incomunicado»), som et adjektiv eller adverb, refererer til en situasjon eller en atferd medfører at kommunikasjon med…