Stikkord: kontraktsrett

  • Prokurist

    23. mai 2013
    En prokurist (fra latin pro, «for» og cura, «omsorg») er en person som har prokura (fullmakt) fra en forretningsmann eller…
  • Prokura

    21. mai 2013
    Prokura (fra latin pro, «for» og cura, «omsorg») er den fullmakt som en eller flere personer har fra en forretningsmann…