Stikkord: kunst

 • Atelier

  23. juni 2013
  Atelier (uttales atelié) er et fransk ord for en billedkunstners, fotografs eller en annen kreativ eller kunstnerisk persons arbeidsrom, verksted…
 • Avantgarde

  21. juni 2013
  Avant-garde eller avantgarde er en betegnelse som brukes om kunstnerisk og intellektuell virksomhet som er radikal, eksperimentell og nyskapende. Avantgardisme…
 • Bonsai

  13. april 2013
  Bonsai er kunsten å dyrke miniatyrtrær i potte. Ordet bonsai (盆栽) er japansk, og betyr potteplante. Bonsaier er på størrelse…
 • Karikatur

  12. februar 2013
  En karikatur er en komisk framstilling der typiske trekk eller egenskaper ved en person eller sak er overdrevet eller forvrengt.…
 • Tatovering

  9. februar 2013
  Tatovering er en permanent tegning som lages ved å legge pigment inn under huden på mennesker eller dyr. Tatoveringer er…
 • Collage (kollasj)

  5. februar 2013
  Collage (fra fransk coller som betyr «klistre») eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp…
 • Croquis (kroki)

  2. februar 2013
  Croquis eller kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Krokitegninger…
 • Estetikk

  9. januar 2013
  Estetikk (fra gresk aisthesis, αἴσθησις, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er et kunstteoretisk begrep som brukes både om «læren om kunnskap som…
 • Patina

  18. oktober 2011
  Patina (fra latin: patina «tallerken, panne») brukes på norsk om de aldringstegn som oppstår på overflaten av kunstverk, både av…
 • Retorikk

  15. oktober 2011
  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert…