Stikkord: mikrobiologi

  • Bakterier

    17. november 2012
    Bakterier (fra gresk βακτήριον [bakterion], «liten stav») er encellede mikroorganismer. De er typisk bare noen få mikrometer lange og kan…