Stikkord: ønske

  • Appetitt

    29. april 2013
    Appetitt (fra latin appetītus, «en trang til», «et beggjær») er et ønske om å spise mat ved følelsen av sult. Appetitt…
  • Dilemma

    12. oktober 2011
    Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede…