Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedord / ønske

Appetitt

Appetitt (fra latin appetītus, «en trang til»«et beggjær») er et ønske om å spise mat ved følelsen av sult. Appetitt finnes i alle høyere livsformer og tjener til å regulere tilstrekkelig energiinntak for å opprettholde metabolske behov.

Dilemma

Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig.

Dilemmaet er noen ganger brukt som en retorisk enhet i form av «du må godta enten A eller B», hvor A og B vil være forslag som fører til en videre konklusjon. Brukt på feil måte utgjør det en falsk dikotomi – en feilslutning.