Stikkord: Perfekt

  • Utopia

    2. januar 2013
    Utopia (konstruert fra gresk outopia, «ingensteds» og eutopia, «et godt sted») er i moderne språkbruk en betegnelse for det perfekte…