Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / resultat

Ratifisering

Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når den godkjenner eller stadfester en avtale eller traktat mellom to parter som endelig og bindende.

Et resultat, eller en rekord kan også være gjenstand for en ratifisering, der en overordnet organisasjon har autoritet til å vurdere resultatet og de forholdene den ble oppnådd under. En slik ratifisering vil gjøre resultatet eller rekorden offisielt anerkjent.

Konsekvens

Konsekvens (fra latin: consequentia) er effekten, resultatet, eller utfallet av noe som tidligere har forekommet.

Dilemma

Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig.

Dilemmaet er noen ganger brukt som en retorisk enhet i form av «du må godta enten A eller B», hvor A og B vil være forslag som fører til en videre konklusjon. Brukt på feil måte utgjør det en falsk dikotomi – en feilslutning.