Stikkord: resultat

 • Ratifisering

  21. november 2011
  Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når…
 • Konsekvens

  16. november 2011
  Konsekvens (fra latin: consequentia) er effekten, resultatet, eller utfallet av noe som tidligere har forekommet.
 • Dilemma

  12. oktober 2011
  Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede…