Stikkord: sann

  • Etymologi

    21. februar 2012
    Etymologi (fra gresk ἔτυμος, étymos, «virkelig, sann» og λόγος, lógos, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet…