Stikkord: Sjøfart

  • Kajakk

    1. februar 2013
    Kajakk (fra grønlandsk, kal qajaq, «mannsbåt» eller «jegerbåt») er en liten, smal båt med dekk og spisse stevner som padles med…
  • Kutyme

    5. oktober 2012
    Kutyme (fra latin cōnsuētūdō, «skikk») er skikk og bruk i handelsforhold som er så kjent og vanlig at det utgjør…