Stikkord: soldat

  • Ninja

    15. april 2013
    Ninja eller Shinobi (Kanji: 忍者 – «Den som er skjult» eller «Den som utholder») var leiesoldater, som var opplært i den…