Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Beatnik

Beatnik (fra det engelske ordet «beat» som betyr rytme og det slaviske endingen «-nik», som kan antyde at ordet gjelder en person) er en stil og form som vokste frem på begynnelsen av 1960-tallet, definert med utgangspunkt i den amerikanske beat-generasjonen; ordet ble tatt i bruk av blant annet den amerikanske romanforfatteren Jack Kerouack på 1950-tallet. Beatnik kan også brukes om en person som følger denne stilen. Den minnet om hippie-stilen og var en protest mot det materialiserte forbrukersamfunnet. Beatnikene var ikke mye annerledes enn hippiene bortsett fra at de var mer opptatt av musikk enn politikk. Den etablerte kulturen brukte uttrykket mer generelt om en karikert stereotyp som hadde de ytre kjennetegnene på «kule» ungdommer.