Stikkord: stil

  • Beatnik

    30. november 2011
    Beatnik (fra det engelske ordet «beat» som betyr rytme og det slaviske endingen «-nik», som kan antyde at ordet gjelder…