Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kronisk

En kronisk (fra gammel gresk khronikos, «av tiden», fra gammel gresk χρόνος (khronos) «tid») tilstand er en menneskelig helsetilstand eller sykdom som er vedvarende eller på annen måte langvarig i dens virkninger. Begrepet kronisk brukes vanligvis om sykdomsforløpet varer i mer enn tre måneder. De vanligste kroniske sykdommene inkluderer leddgikt, astma, kreft, KOLS, diabetes og HIV/AIDS og ryggsmerter.

Innen medisinen, er det motsatte av kronisk akutt. Et kronisk sykdomsforløp skiller seg videre fra et tilbakevendende sykdomsforløp ved at tilbakevendende sykdommer har gjentatte tilbakefall med perioder med remisjon i mellom.

Revmatisme

Revmatisme (fra gresk ῥεῦμα (rheuma), «strøm, strømning, flyt») er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdomsformer i ledd, muskler, senehinner og nerver, ledsaget av smerter og organiske endringer i vekslende omfang. Sykdommen omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer, men revmatisme kan også angripe huden, lungene, slimhinner og andre organer. De fleste revmatiske diagnoser er kroniske og fører til stivhet og smerter i muskler og ledd.

Artritt

Artritt (fra gresk «arthros» ledd og «ittis» betennelse) er betennelse i ledd. Det kan være en rekke årsaker til betennelse i ledd. De vanligste årsakene er autoimmune sykdommer.

Man skiller gjerne mellom monoartritt – betennelse i ett ledd, og polyartritt – betennelse i flere ledd.

Sykdommer som gir artritt:

  • Reumatoid artritt (leddgikt)
  • Psoriasis artritt
  • Artrose (slitasjegikt)
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Nocebo

Nocebo er latin for «jeg vil skade» og fikk sin medisinsk-psykologiske betydning av Walter Kennedy i 1961.

Noceboeffekt betegner innen medisin sykdomsfølelse frembrakt av en virkningsløs behandling på grunn av pasientens forventninger om å bli syk. De negative forventningene til behandlingen kan også føre til bivirkninger, manglende virkning eller følelse av sykdom. Nocebo er det omvendte av placeboeffekten: Mens troen på at du kan bli frisk føre til at du faktisk føler deg friskere (placebo), er nocebo at troen på at du blir syk gjør deg syk.

Patologi

Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling) og omhandler studiet av sykdommer. Faget er en form for vitenskap og en gren av medisinen som involverer vurdering av celle-, vevsprøver og organer tatt fra pasienter, som blir sendt inn til en medisinsk patologiavdeling for diagnostisering av pasientenes somatiske helseproblemer.

Patologi inngår som grunnleggende utdannelsesfag for helsepersonell og gir medisinen vitenskapelig forankring. Faget omhandler hvordan sykdommene oppstår, årsaker, sykdomsmekanismer, sykdomsutvikling og særlig hvordan strukturelle og funksjonelle forandringer blir i organer, vev og celler ved de forskjellige sykdommer.

Patologer er bl.a. eksperter i å tolke vev og cellemateriale fra pasienter og stiller og vurderer nærmest alle kreftdiagnoser.