Stikkord: utdannelse

  • Dekanus

    1. juni 2013
    Dekanus (fra latin decanus, eg. «leder for ti soldater») er en betegnelse med en rekke betydninger. Blant annet brukes betegnelsen…