Stikkord: utfall

  • Konsekvens

    16. november 2011
    Konsekvens (fra latin: consequentia) er effekten, resultatet, eller utfallet av noe som tidligere har forekommet.