Stikkord: verbalt

  • Retorikk

    15. oktober 2011
    Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert…