Stikkord: ansvarlig

  • Bona fide

    27. september 2011
    Bona fide er et latinsk uttrykk som betyr «i god tro». I en juridisk kontekst kan bona fide bety at…