Dagens fremmedord

Image

Image betyr bilde. I norsk språk er ordet overtatt fra engelsk som igjen har fått det fra det latinske imago. I norsk brukes image medi flere betydninger, særlig om bilder som blir skapt eller danner seg omkring kjente personer og firmaer:

Ulik bruk

  • Offentlig bilde
    Image er det bildet eller inntrykket en mer eller mindre bevisst prøver å formidle til omverdenen om seg selv. Slik image kan kalles public image eller offentlig bilde. Dette er den synlige delen av det vi beskriver som sosiale roller. Imaget kan ansees å være vellykket hvis det blir oppfattet slik det var ment å sees. Det motsatte kalles «å miste ansikt». Dette uttrykket har vi fra Kina, hvor det offentlige ansiktet har alt å si for ens prestisje.
  • Selvbilde
    Sett innenfra personen selv, kan image tilsvare selvbilde eller identitet, som kan falle mer eller mindre godt sammen med imaget.
  • Markedsprofil
    Image brukes også om det inntrykk og omdømme firmaer og organisasjoner prøver å skape rundt seg selv, sine frontfigurer, varer og tjenester i et marked eller i offentligheten. Det betyr så mye at mange har egne pressekontakter som er trent i å håndtere vanskelige spørsmål og bruker PR-byråer for å planlegge det som kalles profil. Virkemiddeler er f.eks. også profilprodukter og visuell kommunikasjon.

Imagebygging er en del av arbeidet med å skape en popstjerne.

Flere fremmedord

Se alle fremmedord ›

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.