Dagens fremmedord

Bas

En bas, (fra lavtysk eller nederlandsk, «husfar», «herre») er en «gruppeleder» eller «oppdragsleder», er en person som fungerer som en leder over et utstasjonert arbeidslag, for eksempel håndverkere som jobber på kontrakt på en byggeplass. Basen har ikke nødvendighvis personalansvar men skal kun fungere som arbeidslagets leder og skal koordinere arbeidsfordelingen. Basen behøver ikke ha lederansvar ellers i bedriften, men er utpekt som leder kun for oppdraget.

Uttrykket er brukt i ord som skytebas og notbas.

Flere fremmedord

Se alle fremmedord ›

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.