Dagens fremmedord

Motto

Et motto, også kalt valgspråk og devise, er en kort setning som likner på et ordspråk og som beskriver en grunninnstilling til en oppgave. Mottoer er knyttet til personer, en sosial guppe, en organisasjon, et geografisk område eller andre enheter. Synonymer er valgspråk eller devise, slagord, parole, fyndord, leveregel og tankespråk. Motto kan også brukes om korte sitater eller arbeidstitler som beskriver hovedideen i et litterært arbeid, en bok eller et kapittel, og som kan oppgis på tittelbladet. Motto kan dessuten bety et stikkord som brukes istedenfor personnavn i kunstkonkurranser der deltakerne sender inn bidrag som skal bedømmes anonymt.

Ordet motto er et lånord fra italiensk via latin der motire betyr å «huske» og muttum «mumling», ord som igjen er avledet fra muttire, det vil si «tale», «mukke» eller «mumle».

Flere fremmedord

Se alle fremmedord ›

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.