Dagens fremmedord

Eksplosjon

En eksplosjon (fra latin explodere, «å drive ut ved klapping») er en prosess som lager en plutselig og kraftig trykkbølge som kan ha ødeleggende effekt på omgivelsene. En alternativ definisjon er at en eksplosjon er en eksotermisk kjemisk prosess, som forårsaker en plutselig og signifikant trykkøkning dersom den skjer i et lukket volum. En eksplosjon skjer over et kort tidsrom.

Kjemisk drevne forbrenninger som går med høy hastighet blir gjerne omtalt som eksplosjoner, mens kjemisk drevne nedbrytinger i høy hastighet omtales som detonasjoner. Den første typen er gjerne knyttet til forskjellige former for krutt, mens den siste typen er gjerne knyttet til forskjellige former for sprengstoff. Det finnes også overgangsformer hvor en forbrenning i høy hastighet utløser en detonasjon.

Ulike typer eksplosjoner

Vi har tre typer eksplosjoner:

  • Mekaniske eksplosjoner forårsakes kun av mekaniske krefter. Eksempel: gassbeholder som bryter sammen som følge av overopphetet gass.
  • Kjemiske eksplosjoner oppstår ved at et stoff («detonasjon») eller en blanding av stoffer («eksplosjon») ved kjemiske reaksjoner meget hurtig etter en viss påvirkning produserer relativt store mengder gass med høy temperatur.
  • Nukleære eksplosjoner inntrer ved kjernereaksjoner svært raskt produserer store energimengder. Reaksjonshastighet og energi for en nukleær eksplosjon kan være 1 million ganger større enn ved en kjemisk eksplosjon.

Flere fremmedord

Se alle fremmedord ›

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.