Stikkord: belønning

  • Gratiale

    11. mai 2013
    Et gratiale (av latin gratia) eller en gratifikasjon (av latin gratificari, via fransk gratification) er en ekstra påskjønnelse, enten i form av…