Stikkord: byggverk

  • Arkitektur

    15. januar 2013
    Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig…