Stikkord: egentlig

  • Per se

    5. oktober 2011
    Per se er et latinsk uttrykk som betyr "gjennom seg selv", "av seg selv" eller "i seg selv". Uten å…