Stikkord: følelse

  • Sympati

    5. mai 2012
    Sympati (fra latinsk «sympatha», fra gresk «συμπάθεια» (sympatheia)) er egenskapen til å vise følelser som følge av en annen persons følelser,…
  • Patologi

    2. oktober 2011
    Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling)…