Stikkord: grafisk

  • Diagram

    14. november 2011
    Et diagram (fra gresk διάγραμμα (diagramma), «tegning» el. «skjema») er en skjematisk tegning eller grafisk fremstilling av informasjon, som for…
  • Monogram

    9. november 2011
    Et monogram (fra latin monogramma, fra gresk monógrammon) er en grafisk figur dannet av bokstaver, særlig forbokstavene (initialene) i eierens…