Stikkord: helse

  • Patologi

    2. oktober 2011
    Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling)…