Stikkord: konkludere

  • Summa summarum

    8. november 2011
    Summa summarum stammer fra tysk og betyr totalt sett, alt i alt, for å konkludere.