Stikkord: lære

  • Antropologi

    27. mars 2012
    Antropologi (fra gresk anthropos (ἄνθρωπος), menneske og logia (λογία) lære) er læren om mennesket. Fagområdet omfatter flere disipliner som studerer…
  • Etymologi

    21. februar 2012
    Etymologi (fra gresk ἔτυμος, étymos, «virkelig, sann» og λόγος, lógos, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet…