Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedord / lære

Antropologi

Antropologi (fra gresk anthropos (ἄνθρωπος), menneske og logia (λογία) lære) er læren om mennesket. Fagområdet omfatter flere disipliner som studerer mennesket. Det skilles mellom hovedfeltene biologisk antropologi, eller fysisk antropologi, sosialantropologi og kulturantropologi.

Etymologi

Etymologi (fra gresk ἔτυμος, étymos, «virkelig, sann» og λόγος, lógos, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet inn i språket eller utviklet seg fra tidligere språkstadier. Etymologien til et ord vil derfor i praksis ofte enten si oss hvilken form og betyding vi tror den opprinnelige ordstammen hadde, eller hvilket fremmedspråk ordet er lånt ifra. For mange språk finnes det spesielle etymologiske ordbøker som kan gi oss slike opplysninger, mens utvalget er mer begrenset for norske ordbok.