Stikkord: negativ

  • Insinuere

    1. desember 2011
    Insinuere  fra latin  "insinuare",  "In" (å trenge inn), "sinus" (bryst) er en indirekte beskyldelse eller en skjult antydning som er av…