Stikkord: prinsipielt

  • Ad hoc

    27. september 2011
    Ad hoc er uttrykk hentet fra latin, og betyr ordrett «til dette», og underforstått «til dette formål». Uttrykket benyttes for…