Stikkord: prosess

  • Arkitektur

    15. januar 2013
    Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig…
  • Patina

    18. oktober 2011
    Patina (fra latin: patina «tallerken, panne») brukes på norsk om de aldringstegn som oppstår på overflaten av kunstverk, både av…