Stikkord: retorikk

  • Digresjon

    15. november 2011
    Digresjon (fra latin: avvik, det å gå bort, av dis- og gradi 'gå') er et sidesprang fra et hovedemne. Innen…