Stikkord: sammen

  • Synkron

    9. oktober 2011
    Synkron betyr «eksisterer eller skjer på samme tid», fra latin synchronus «samtidig», fra gresk synchronos «skjer på samme tid», fra…