Stikkord: skjema

  • Diagram

    14. november 2011
    Et diagram (fra gresk διάγραμμα (diagramma), «tegning» el. «skjema») er en skjematisk tegning eller grafisk fremstilling av informasjon, som for…