Stikkord: trang

  • Appetitt

    29. april 2013
    Appetitt (fra latin appetītus, «en trang til», «et beggjær») er et ønske om å spise mat ved følelsen av sult. Appetitt…