Stikkord: Visdom

  • Filosofi

    11. januar 2013
    Filosofi (fra gresk philosophia, φιλοσοφία, «kjærlighet til visdom») er et intellektuelt fag som kritisk stiller de mest grunnleggende spørsmål: «Finnes…